loading

كاربرد نانوتكنولوژي در توليد روغنهاي صنعتي چیست؟ بخش دوم


كاربرد نانوذرات WS2 به عنوان افزودني به روان كننده ها

در مقاله قبلی كاربرد نانوتكنولوژي در توليد روغنهاي صنعتي  و خصوصا كاربرد فناوري نانو براي بهتر كردن روغن كاري سطوح لغزنده صحبت کردیم.

در این مقاله میخواهیم در مورد کاربرد نانوذرات به عنوان افزودنی به روان کننده ها صحبت کنیم.

 الف مشكلات ناشي از استفاده از روان كننده هاي رايج WS٢

روان كننده هاي رايج WS٢ داراي ساختاري شبيه بـه گرافيـت بـوده و بـا لغ زيـدن لايـه هـا روي همديگر سبب كاهش اصطكاك مي گردند . لبه هاي اين لايه ها فعال بوده و سبب ميشود كه ايـن مواد به آرامي تجزيه شده يا در اثر حرارت و فشار بالا از هم بپاشـند و بـا سـطح فلـز تركيـب و واكنش دهند . همچنين به خاطر بزرگ بودن اين لايه ها ، آنها نمي توانند در تـرك هـا و منافـذ موجود در روي سطح وارد شوند و بنابراين بر روي هم انباشته شده و به سطح مي چسبند و لذا بعد از مدتي از روان كنندگي مناسب جلوگيري ميكنند.

اين عوامل سبب مي شوند كه روان كننده ها توانائي خود را از دست داده و اصطكاك ما بـين دو سطح فلز افزايش يابد . بنابراين نياز به ذرات كوچكتر و مقاومتر وجود دارد.

نانو ذرات WS٢ به صورت جامدات كروي شكل ميباشند . از اين نانو ذرات در توليد محصولي به اسم Nanolub استفاده ميشود و بسيار بهتر از روان كننده هاي معمولي سبب كاهش اصـطكاك و سايش ، به خصوص در مواقع بارگيري زياد شده و علاوه بر آن سبب افزايش طول عمر دسـتگاه و كاهش هزينه نگهداري و تعميرات ميـشوند . ايـن روان كننـده قابـل اسـتفاده در ماشـين هـا و دستگاه هاي صنعتي و هواپيما ميباشد .

استرهاي فتالات (دي استرها و تري استرها ) ، شايع ترين روغن پايه هاي مورد استفاده در روغـن هاي كمپرسور فشار بالا محسوب ميشوند . به تازگي آلودگي ها و مواد سمي كه اين روانكارها از خود بر جاي مي گذارند موجب نگراني هائي شده است . با آزمايش هاي مختلف از تاثير تركيبات اتيل اكسل فتالات (گروهي از تركيبات استر فتالات ) به روي حيوانات مختلف در تمامي آزمايش ها آسيب هاي جبران ناپذير اين مواد بر بافت هاي سلولي اين موجودات كه منجر به بروز سـرطان در آنها مي شود به اثبات رسيده است.

نانوذرات كروي شكل موجود در Nanoulub بسيار ريز هستند و ميتـوان گفـت كـه هنگـام قـرار گرفتن بين دو سطح بصورت بلبرينگ هاي بسيار كوچـك عمـل مـي كننـد . آزمايـشهاي بـسياري نشان مي دهند كه اين روان كننده تا حد بسيار زيادي سبب كـاهش اصـطكاك ، سـائيدگي و دمـا شده و بسيار بهتر از ساير روان كننده هاي جامد عمل مي كنند به خـصوص در مـواقعي كـه بـار زيادي روي سيستم وجود دارد . اين روان كننده همچنين از سوختن و به هـم چـسبيدن و پوسـته پوسته شدن سطح فلز جلوگيري مي كند.

روان كننده Nanolub به صورت افزودنـي بـه روان كننـده هـاي مـايع ، گـريس هـا بـه صـورت پودرجامد ، پوشش نازك كامپوزيتي روي فلز و به صـورت لايـه پليمـري كـامپوزيتي مـي توانـد مورد استفاده قرار گيرد . روان كننده داراي نانو ذرات WS٢ در روي سطوح زبر به خوبي عمل مي نمايد . اين امر بدين معني است كـه سـطوحي را كـه روي مـي لغزنـد ديگـر لازم نيـست بـه صورت كاملا” يكنواخت صاف و جلا داد . چنانچه در روشهاي رايج براي كاهش اصطكاك نياز به جـلا دادن و صاف نمودن سطح تا حد بسيار زياد لازم است كه اين امر نيا ز بـه صـرف هزينـه و وقـت بالائي دارد . با استفاده از روان كننده Nanolub در روي سطوح زبر ايـن سـطوح بعـد از مـدتي خودشان به صورت خودكار سبب روان شدن سطح ميگردند چرا كه روان كننـده در منافـذ بـين سطح به دام مي افتد و به تدريج با سائيده شدن زبري هاي بزرگ سطح آزاد شده و عمل روان كنندگي را انجام مي دهد و از ايجاد اصطكاك در بين سطوح تا حد زيادي جلوگيري ميكند.

همچنین بخوانید: خرید روغن هیدرولیک

قیمت روغن هیدرولیک

ب روشهاي استفاده از نانوذرات wps 

-بصورت افزودني به روغن

– افزودني به گريس

– جزء لايه هاي كامپوزيتي پليمر

– در پوششهاي كامپوزيت هاي فلزي

– برخي از خصوصيات و مزيت هاي Nanolub

-كاهش اصطكاك و سائيدگي به صـورت بـسيار بهتـر از سـاير روان كننـده هـاي رايـج بـه خصوص در بارگذاري بالا

– طولاني بودن طول عمر روان كننده

– توانائي تحمل بارگذاري بسيار زياد

– پايداري شيميائي و فيزيكي بالاي نانوذرات

– صرفه جوئي در مصرف انرژي و كاهش آلودگي

– سازگار با محيط زيست

– حفظ دقت بالاي اجزاء مختلف دستگاه بعد از كاركرد طولاني

– كاهش هزينه تهيه و ساخت اجزاء ماشين ها و دستگاهها به خاطر كاركرد مناسب در روي سطوح زبر .

 ج خصوصيات برجسته Nanolub ناشي از اندازه نانو

– قابليت نفوذ در منافذ ريز

– جلوگيري از up Build سطوح

– امكان ايجاد سطوح خودروان كننده مزاياي ناشي از كروي شكل بودن نانو ذرات wps

– كاهش اصطكاك تا حد بـسيار بيـشتري از لايـه هـاي رايـج روان كننـده بـه خـاطر قابليـت چرخيدن كره ها

– پايداري شيميائي به خاطر عدم وجود لبه ها

– عمر كاري طولاني تر

– پايداري فيزيكي بالا

– عدم چسبندگي به سطح

همچنین بخوانید: کاربرد روغن صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک

 د بازارهاي مورد هدف Nanolub 

عدم نياز به نگهداري هميشگي دستگاهها – هواپيمائي ، شاتل ها و توربين ها

– كارخانه هاي نيازمند به محيط تميز- نيمه رساناها

– تحمل بارگذاري زياد- ماشين ها و دستگاههاي سنگين

– محيط هاي غيرعادي- خلاهاي بالا ، تشعشع و فضاي بيرون جو

– كاربردهاي نظامي – موتورهاي بدون صدا

– لايه هاي كامپوزيتي – پوششهاي ضدخوردگي

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای عملی روغنکاری و انتخاب روغنها

شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *