loading

نقش موادضداكسيداسيون و ضد کف ها در روغن های صنعتی

انواع سیستم های طبقه بندی روغن ها

Oxidant موادضداكسيداسيون

اکسيداسيون، در اثر واکنش شيميايی روغن با اکسيژن در مجاورت هوا در طول کارکرد روغن در ماشين رخ می دهد . افزايش درجه حرارت و آلودگی های موجود در روغن از قبيل, هوا , آب و اسيدها، سرعت اکسيداسيون را افزا يش می دهند .همچنين فلزات زيادي از قبيل مس و روي و اسيدهاي الي و معدني نيز ممكن است به عنوان كاتاليزور سرعت اكسيداسيون را افزايش دهند .اكسيد شدن روغن باعث افزايش گرانروي و توليد اسيدهاي الي در روغن مي شود. اسيدهاي آ لي توليد شده سبب تشكيل رسوبات لاكي و

و ايجاد رسوبات كربني روي سطوح فلزي داغي كه با روغن در تماس هستند، مي شود.بعضی Varnish صيقلي از سطوح فلزی نيز به عنوان کاتاليزور، سرعت واکنش را افزايش می دهند.

نقش موادضداكسيداسيون:

۱- از حمله اکسيژن به روغن پايه که باعث اکسيده شدن روغن پايه و در نتيجه افزايش گرانروی آن (سفت شدن آن ) ، پير شدن يا كهنه شده (اكسيد شدن ) روغن مي شود و باعث مي گرددكه روغن نتواند به راحتی جريان پيداكند و به تمام قطعات برسدو منجر به افزايش سايش و درجه حرارت کارکرد ماشين خواهد شد جلوگيری می کنند.

۲-مواد افزودنی بازدارنده اکسيداسيون، باعث غيرفعال کردن سطوح فلزی و تجزيه پراکسيدها شده و از پيشرفت اکسيداسيون روغن جلوگيری می کنند.

همچنین بخوانید: روغن های روانساز چیست ؟ روانکارها چگونه تولید میشود؟

 

آنتی فوم یا ضد کف

۳-باعث كاهش خوردگي مي شوند.

۴-باعث كاهش اكسيداسيون روغن مي شوندوازافزايش عدداسيدي وگرانروي جلوگيري مي كنند.

۵-تشكيل رسوبات صيقلي راكاهش مي دهند.اگر در حين کارکرد، روغن سفت شود، نشان دهنده اين است که عمل اکسيداسيون رخ داده است .اکسيداسيون،همچين باعث ايجاد اسيدهای آلی می شودكه به ياتاقان های مسي و سربي حمله کرده و باعث

خوردگی آنها می شود .مكانيزم پيچيده عمل اكسيداسيون هنوز به درستي مشخص نشده است، ولي اعتقاد كلي اين است كه اين عمل از طريق واكنش هاي زنجيري راديكال آزاد صورت مي گيرد . شروع كننده هاي واكنش زنجيري اكسيداسيون، مولكولهاي ناپايدار موجود در روغن مي باشند, اين مواد ابتدا با اكسيژن وارد واكنش شده و توليد پراكسيد مي نمايندو پراكسيدهاي توليد شده به مولكول هايي كه اكسيد نشده اند حمله كرده و باعث اكسيد كردن آنها و افزايش سرعت اكسيداسيون مي شوند.

موادضداكسيداسيون شامل دي تيوفسفات روي ,فنل هاي سولفوره ,فنل هاي استخلاف داروامين هاي اروماتيك مي باشندونحوه عملكردانهابه اين صورت است كه پراكسيدها  راتجزيه مي كنندوراديكال هاي ازاد را ازبين مي برند . پراکسيدهای آلی که در اثر اکسيداسيون در روغن ا يجاد می شوند، در اکس يداسيون بقيه روغن نقش موثری دارند . وقتي كه شرايط عملكرد روغن سخت باشد، بازدارنده هاي اكسيداسيون ديگرنمي توانند به طور كامل از اكسيد شدن روغن جلوگيري كنند.

لازم به ذكر است كه مقاومت در برابر اكسيداسيون تنها به ماده افزودني بازدارنده اكسيداسيون بستگي ندارد بلكه كيفيت تصفيه روغن نيز تأثير زيادي در مقاومت روغن در برابر اكسيداسيون دارد . اگر روغن پايه ازكيفيت خوبي برخوردار باشد در صورت افزودن مواد ضد اكسيداسيون به آن، داراي مقاومت بسيار خوبي در برابر اكسيداسيون خواهد شد.

به منظورجلوگيري ازاكسيدشدن روغن بايدازهرعمل ي كه باعث افزايش بيش ازحددرجه حرارت روغن مي شودجلوگيري شود .بخصوص درمواردي كه دوردستگاه ودرجه حرارت روغن زياداست . ازخاموش كردن ناگهاني دستگاه ممانعت شودزيراباعث مي شودروغن به سرعت اكسيده شودبطوري كه ممكن است روغن بصورت كك ياچيزي شبيه قيردرايدكه مي تواندباعث مسدودشدن مسيرهاي عبورروغن درياتاقانهاو…شودهمچنين اگرنسبت هوابه سوخت ( درموتورهاي احتراق داخلي )مناسب نباشددرموتورگازهائي توليد

مي شودوباعث افزايش مقداراكسيدنيتروژن مي شودووروداين گازها به موتورباعث اكسيدشدن وسفت شدن روغن مي شود.

جهت جلوگيري ازخسارات ناشي ازمقدارزيادگوگرد(كه درسوخت هاوجوددارند)درجه حرارت اب درجداره سيلندربايدهمواره بالا (بالاي ۸۰ درجه سانتيگراد )نگه داشته شودبه عبارت ديگرهرگزنبايديك موتوررابدون ترموستات ياباترموستات خراب مورداستفاده قرارداد.

همچنین بخوانید: روغن هیدرولیک صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

.Anti Foam مواد ضدكف

اين مواد براي جلوگيري ازكف كردن روغن به ان اضافه مي شودوشامل پليمرهاي سيليكوني وكوپليمرهاي الي هستند . افزايش اين مواد به روغن، باعث کاهش کشش سطحی روغن شده و در نتيجه اجازه مي دهندتا حباب های هوا ي حبس شده درداخل روغن به راحتی شکسته شوند و از روغن خارج شوند . مواد افزودنی ضد کف سيليکونی د ر روغن غيرمحلول بوده و به صورت ذرات بسيار ريزی در روغن معلق می شوند . اگر مقدار زيادی از اين مواد به روغن اضافه شود، نتيجه معکوس داشته و باعث کف کردن زياد روغن می شود . اين مواد تاحدودزيادي ازاكسيداسيون روغن نيزجلوگيري مي كنند.

مشكلي كه استفاده از مواد افزودني سيليكون دار بوجود مي آورد، وارد نمودن مقداري هوا در روغن است وهمچنين به دليل دارابودن دانسيته زياد ، می توانند در روغن رسوب کنند به همين د ليل امروزه براي رفع اين مشكلات بيشتر استفاده از ضد کف های آلی توصيه می شود كه البته درصد افزايش اين نوع مواد به روغن بيش از مواد سيلكون دار مي باشد. مكانيزم عمل مواد ضد كف بدين صورت است كه اين مواد با چسباندن خود به حبابهاي كف، در آنها ايجاد نقطه ضعف كرده و آنها را متلاشي و نهايتًا از روغن خارج مي كنند .

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *