loading

روش ساخت روغن هاي روان كننده


روش ساخت روغن هاي روان كننده

در این مقاله که توسط وب سایت پترواکسیر آسیا ارائه میگردد قصد داریم شما را  با روش ساخت روغن هاي روان كننده و كاربرد آنها آشنا کنیم.

براي ساختن روغن هاي روان كننده براي يك شرايط بخصوص پس ازتصفيه برش هاي روغن (لو بكت)

و تولید روغن پایه بااضافه كردن مقاديرمشخصي ازموادافزودني براي بهبوددادن وايجاد خواص مورد نيازبه روغن اضافه مي شودتاروغن موردنيازبه دست مصرف كننده برسد.

مواد افزودنی به دلايل زير به روغن های پايه اضافه می شود:

١-اضافه نمودن خواص مورد نياز در جايی که از طريق پالايش مقرون به صرفه نباشد.

٢-دادن بعضی از خواص که در روغن وجود ندارد.

٣-جايگزين کردن مواد مفيدی که هنگام پالايش از دست رفته است.

٤-بهتر نمودن مشخصات ذاتی روغن.

همچنین بخوانید: خرید روغن هیدرولیک

قیمت روغن هیدرولیک

1) تا ٣٠ درصد روغن مبنی متغيراست. PPM) مقدار مواد افزودنی از يك قسمت در ميليون

تمام روغن های با کيفيت بالا، شامل مجموعه مواد افزودنی هستند که با درصد وزنی يا حجمی مشخص به روغن پايه اضافه شده و با آن مخلوط مي شوند تا بتواند موتور را براساس مشخصاتی که توسط سازندگان داده شده است، حفاظت کنند.

و درصدانواع مواد API CE با سطح مرغوبيت ،SAE 15W درجدول فوق يک نمونه روغن موتور 40 حدود ۲۲ درصد API SH/CG افزودني موجوددران نشان داده شده است . يک روغن با سطح مرغوبيت 4 ماده افزودنی داردو حتی ممکن است دارای درصد ماده افزودنی خيلی بيشتر از ماده افزودنی در روغن با باشد تا بتواند موتورهای توربوشارژ و يا بنزينی را که تحت شرايط بسيار سخت کار API CE سطح مرغوبيت می کنند، حفاظت کند.

همان طور که از جدول فوق ملاحظه می شود، ب يش از ٩٤ درصد از بسته ماده افزودنی را مواد افزودنی پاک کننده، متفرق کننده، ضدسايش و ضد اکسيداسيون تشکيل می دهد توليدكنندگان موادافزود ني براي بدست اوردن سودبيشتروهمچنين براي ممانعت ازلورفتن فرمولاسيون موادافزودني غالباموادافزودني خودرابصورت پكيج مي فروشند (مخلوطي ازچندين ماده افزودني دريك بسته)وتوصيه مي كنند كه مثلا براي ساختن روغن موتورديزلي مثلا ۵درصدازاين موادوبراي ساختن فلان روغن موتور بنزيني مثلا ۲درصداين موادرابه فرمولاسيون روغن پايه اضافه كنيدتاروغن باسطح كيفيت موردنظر بدست ايدوبتواندتست هاي موتوري موردنظرراپاس كند .البته صنعت ساخت موادافزودني بصورت انحصاري وفقط دراختيارچندكشوراست و يك حالت استراتژيك دارد .اين شركت ها ازنظركارهاي تحقيقات ي افرادبسيارمتخصص وهمچنين امكانات ازمايشگاهي وموتوري بسيارپيشرفته اي دارندو حتي همكاري هاي خيلي نزديكي باشركت هاي سازنده اتومبيل وماشين الات دارندوبرنامه هاي ساخت موادافزودني انهاپابه پاي برنامه

هاي ساخت اتومبيل پيش مي رودو حتي مي داننددرچندسال اينده چه نوع ماشين ها ي جديدي توليد مي شودولذاازحالا اقدامات تحقيق وساخت موادافزودني موردنيازبراي پنج سال اينده رابرنامه ريزي مي كنند. همچنين كارخانجات روغنسازي دنيابا اين صنايع ارتباط نزديكي دارندوبراي تهيه روغن هاي موردنظرخود نمونه روغن پايه كارخانه خودرادراختياراين ص نايع قرارمي دهندتابراساس نوع روغني كه مي خواهندتوليدكنندموادافزودني مناسبي كه باروغن پايه انهاهم خواني لازم راداردبراي انهاتهيه نمايندوپس

ازانجام تست هاي موتوري متعددي كه باروغن هاي ساخته شده انجام مي دهندموادافزودني باكيفيت ودرصدمناسب خودرابه انهاارائه مي دهند البته لازم به توضيح است كه مواد افزودني در بعضي از مواقع نه تنها مفيد نيستند، بلكه مضر نيز م يباشند.

به عنوان مثال اگر بيش از مقدار معيني ماده افزودني به يك روغن اضافه شود و يا مواد افزودني موجود در روغن از نظر شيميايي با هم سازگاري نداشته باشند، باعث وارد آمدن صدمات زيادي به ماشين آلات خواهند شد همچنين ممكن است بعضي ازموادافزودني به روغن درموتورهائي كه مجهزبه تصفيه كاتاليستي در قسمت اگزوزانهااست باكاتاليست هاي موجوددرانهاواردواكنش شود و باعث عدم كارائي ان گردد بدين لحاظ درانتخاب وكاربردموادافزودني حتما بايدتوصيه هاي سازند گان موتور رانيز مدنظر قرار داد.

همچنين نوع سوخت درانتخاب روغن مناسب براي موتورپارامتربسيارمهمي است بطورمثال به دليل بالا مي NO بودن درجه حرارت درموتورهاي گازطبيعي سوز(نسبت به موتورهاي ديزلي وبنزيني)باعث توليد  شودكه مي تواندبامولكول هاي روغن واكنش شيميائي انجام دهد(نيتراسيون)وباعث سفت شدن زيادروغن, افزايش رسوب روي بدنه پيستون وتوليدلجن درروغن شود.البته شرايط لازم براي انجام واكنش نيتراسيون (وقتي درجه حرارت روغن داخل كارتل به حدود ۵۷ درجه برسد)باشرايط لازم براي عمل اكسيداسيون كه دردرجه حرارت بالاتري اتفاق مي افتدمتفاوت است.

همچنین بخوانید: کاربرد روغن صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک

انواع موادافزودني كه به روغن هاي پايه اضافه مي شودعبارتنداز:

انواع بسيار زيادی از مواد افزودنی در دسترس می باشند. اين مواد براساس قابليت های آنها در حفاظت از موتور، انتخاب می شوند. همچنين اين مواد براساس توانايی آنها د ر رابطه با مخلوط شدن با روغن پايه هایمورد استفاده در کارخانه های روغن سازی انتخاب می شوند كه ذيلا به توضيح نوع ومكانيزم عملكردانواع انهاپرداخته مي شود.

مواد افزودني ممكن است يك يا چند دسته از انواع زير باشد:

١- موادپاك كننده ومعلق كننده Detergents&Dispersants

۲- موادضداكسيداسيون Anti-Oxidant

۳-مواد ضدكف Anti Foam

۴-مواد ضدسائيدگي Anti Wear

۵-مواد بهبود دهنده شاخص گرانروي Viscosity Index Improver

۶-موادپايين اورنده نقطه ريزش Pour Point Depresants

۷-موادضدخورندگي وضدزنگ Anti Corossion&Anti Rust

 

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *