loading

اصول كارواحدهای روغن سازی – بخش سوم


اصول كارواحدهاي روغن سازی-بخش سوم

در این مقاله که توسط وب سایت رسمی شرکت پترواکسیر ارائه میگردد پیرامون اصول کار واحدهای روغن سازی صحبت میکنیم که به دلیل طولانی بودن مطلب در سه بخش ارایه میگردد.

بخش سوم:

از ديد مصرف كنندگان روغن، اهميت نقطه ريزش بستگي به شرايط كاربرد آن دارد. اگر روغن در فصل زمستان مورد مصرف قرار گيرد بايد داراي نقطه ريزش پايين باشد، ولي اگر روغن در تابستان و يا در وسايلي كه گرماي زياد توليد مي كنند به كار رود (مثل توربين هاي بخار) به نقطه ريزش پايين نياز نمي باشد

براي جدا کردن بهتر و کامل تر موم متغيرهای عملياتي عبارتند از:

۱-كيفيت خوراک ورودي به واحدكه برش هاي سبك ترلوب كات درصدمحصول بيشتري مي دهند.

۲-هرچه درجه حرارت موم گيري كاهش پيداكندكيفيت بهترولي توليدكمترمي شود.

۳-هرچه تعداددفعات افزودن حلال به روغن بيشترباشدجداسازي بهترانجام مي شود .

درحداپتيمم مي توان به نقطه ريزش پايين تري دست يافت. M.E.K. ۴-باافزايش مقدارحلال

۵-هرچه سرعت چرخش صافی دواربيشترشودسرعت عبورروغن ازفيلتربيشترمي شود.

۶-هرچه سرعت سردكردن روغن بيشترباشداندازه كريستال هابزرگترمي شود.

۷-هرچه مقدارحلالي كه به عنوان شوينده برروي لايه موم درفيلترپاشيده مي شود بيشتر باشد مقدارروغن درموم كاهش پيدامي كند.

البته درطي سال هاي اخيرازروش هاي هيدروكراكينگي براي تبديل پارافين هاي زنجيره اي درطي شكست مولكولي دركناركاتاليست روغن هائي باشاخص گرانروي بالا ونقطه ريزش مطلوب توليدشده است.

در روش تصفيه روغن با حلال، مقداری از ترکيبات گوگردار که به طور طبيعی دارای خاصيت ضداکسيداسيون هستند، در روغن باقی می ماند. درنتيجه، اين روغن های پايه به طور طبيعی دارای مقدار زيادی خاصيت مقاومت در برابر اکس يداسيون می باشند . درصورتی که روغن پا ي ه ها يی که توسط روش هايدروکراکينگ به دست آمده اند، دارای اين مواد طب يعی ضداکس يداسيون نمی باشند. در نتيجه برای ايجاد خاصيت پايداری بيشتر در برابر اکسيداسيون، بايد مقدار زيادی ماده افزودنی ضداکسيداسيون به اين روغن ها اضافه کرد.

همچنین بخوانید: قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک آسانسور

دستگاه تصفيه با گاز هيدروژن

روغنی که از دستگاه مو مگيری به دست می آيد به علت دارا بودن ترکيبات غير مقاوم و رنگ تيره مرغوب بازار نيست و بايد مواد زايد آن نظيرگوگرد مركاپتان ها، سالفايدها، دايسا لفايدها در مجاورت گاز هيدروژن و کاتاليست تبديل به گاز هيدروژن سولفوره شوند در دستگاه تصفيه با هيدروژن اين موادزائد ازروغن جدا می شوندوباعث بالا رفتن مقاومت روغن دربرابراكسيداسيون مي شود.

در اثر اين واكنش مواد نامرغوب از روغن حذف مي شوند( اين فرآيند تقريبًا شبيه فرآيند گوگرد گيري از نفت سفيد و گازوئيل مي باشد) حاصل اين عمليات شامل:

۱-نيتروژن پايريدين وکوئيولين که در مجاورت گاز هيدروژن و کاتاليست به گاز آمونياک تبديل می شوند.

۲-اسيدهای نفتين كه به کربورهای حلقوی تبديل می شوند.

۳- بهبودرنگ وبووثبات وخاصيت مخلوط نشدن روغن با اب.

۴- اخرين تركيبات نامطلوب حاصل ازفرايندهاي جداسازي خارج مي شود.

۵- هيدروكربورهاي حلقوي شكسته مي شوند وبه نرمال پارافين ها باايزوپارافين ها تبديل مي شوند.

۶-باعث بالا رفتن مقاومت روغن در برابر اكسيداسيون مي شوكد.

اساس كاربه اين صورت است كه ابتداروغن تادماي معيني گرم مي شودوهمراه باگازهيدروژن به يك بستر كاتاليستي بافشارمطلوب هدايت مي شود در اين دستگاه روغن با گاز هيدروژن مخلوط شده و از راکتوری که با کاتاليست پر شده عبور می کند وجود كاتاليست سبب ايجادواكنش بين مواد نامرغوب موجود در روغن با هيدروژن مي شود. بوسيله اين فرآيند مقدار زيادي از مواد آروماتيك، مواد گوگرددار، و تا حدودي نيز مواد نيتروژن دار حذف مي شوند.

روغنی که به دست می آيد به عنوان روغن پايه به مخازن مربوطه فرستاده می شود تا پس از مخلوط کردن با روغن هاي ديگر و اضافه نمودن مواد افزودنی طبق فرمول های مربوطه در اختيار مصرف کننده ها قرار گيرد.

همچنین بخوانید: روغن هیدرولیک صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟

قیمت روغن هیدرولیک صنعتی

درخلوص روغن هاي پايه بدست امده ازروش هاي هيدروژناسيون جاي هيچ گونه شكي نيست ولي اين روغن ها داراي معايبي نيزبه شرح زيرمي باشند:

۱-حلاليت اين نوع روغن هابراي بعضي ازموادافزودني كم مي شودودرنتيجه تمامي موادافزودني بطور كامل دراين روغن هاحل نمي شود.

۲-درروغن هاي حاصل ازروش تصفيه باحلال مقداري تركيبات گوگردي درروغن باقي مي ماندكه اين تركيبات بطورطبيعي داراي خاصيت ضداكسيداسيون وضدسايش هستندولي درروغن هاي حاصل ازروش هيدروكراكينگ تركيبات گوگردي حذف مي شوندوبراي ايجادپايداري حرارتي ومقاومت در برابراكسيداسيون بايد موادافزودني مناسب به انها اضافه نمود.

۳-به دليل حذف كامل مواداروماتيك دراين روش نيازبه استفاده ازموادافزودني موثرروي سيل هاكه باعث تورم واب بندي انهامي شود الزامي است.

باتوجه به مواردفوق درانتخاب يك روان كننده بايدنوع روغن پايه وروش تصفيه ان خصوصا در مواردي كه روغن داراي كاربردغيرمعمول است درنظرگرفته شود.

البته هيدروژنه كردن تمام روغن هاي توليدي مورد لزوم نبوده و بيشتر براي روغن هايي كه مورد استفاده صنعتي (روغن هاي غير از روغن موتور) دارند از عمل هيدروژنه كردن استفاده مي شود.

فرآيندديگري كه مي توان ان را جايگزين عمل هيدروژناسيون نمود، استفاده از خاك هاي رنگ بر مي باشد.

در اين فرآيند خاك رنگ بركه بسيار نرم می باشد، در درجه حرارت بالا با روغن مخلوط ميشود. مواد ناپايدار و تيره رنگ موجود در روغن جذب خاك رنگ بر شده و سپس با فيلتر كردن خاك را از روغن جدا مي كنند. خاك جد اشده از روغن مجددًا قابل استفاده نبوده و بايد يا آنرا احياء نمود و يا براي عمليات بعدي از خاك تازه استفاده نمود. لازم به ذكر است كه عمل احياء باعث م يشود كه خاك بعضي از خواص خود را از دست بدهد و به همين دليل در اكثر مواقع از خاك جديد استفاده م يشود و تمايل كمي به استفاده از خاك احياء شده مي باشد. استفاده از خاك رنگ بر نسبت به فرآيند هيدروژنه كردن به علت پايين بودن راندمان فرآيند ،در حال حاضر چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد و تقريبًا همه جا از فرآيند هيدروژنه كردن استفاده مي كنند.

استفاده از منابع: .روغن روانکار صنعتی -آموزش شرکت پالایش نفت

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *