loading

اصول روانكاری و روشهای آن -بخش اول


اصول روانكاری و روشهای آن

در این مقاله قصد داریم شما همراهان همیشگی پترواکسیر آسیا را با  اصول و روشهاي روانكاري، اصول و اهميت پايش روانكاري و اهميت و لزوم برنامه جهت روانكاري ماشين آلات آشنا کنیم .این مقاله در دوبخش تهیه و گردآوری شده که تقدیم شما میگردد.

بهتر است قبل از شروع پیرامون دسته بندی روش ها روانکاری صحبت کنیم.

 روشهای روانكاری :

پـس از انتخـاب روان كننـده مناسـب ، طراحـي و انتخـاب سيـستم روانكـاري از اهميـت بـسزائي برخوردار مي باشد . روشهاي روانكاري را شايد بتوان به سه دسته كلي زير تقسيم نمود.

 روش يكبار مصرف :

در اين سيستم در دوره هاي زماني مشخص ، مقـادير كمـي از روان كننده ها وارد سيستم شده و پس از استفاده ، به مخزن ضايعات تخليـه مـي گـردد . ايـن سيـستم عمدتا در ماشين الات داراي دنده هاي باز و ريسمانهاي سـيمي ، زنجيرهـا و ياتاقانهـاي غلطـان و بعضي از سيلندرها ، ياتاقانها و دنده هاي بسته مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد . اسـاس كـار ايـن سيستم تغذيه روغن از يك ظـرف روغـن ماننـد شيـشه ، بطـري و نظـائر آن و انتقـال بـه محـل روغنكاري توسط : فتيله ، نازل پاششي ، شير سوزني ، ريسمان ، پمـپ پلانجـر و لولـه مـوئين هـوا مي باشد . ميزان ضايعات و آلودگي محيط زيست بالا از معايب اين روش مي باشد

روش استفاده مجدد :

در اين روش روان كننده پس از اسـتفاده در مخـزن جمـع آوري گرديده و مجددا جهت روانكاري در سيستم به گردش در مي آيد . انواع مختلـف ايـن روش بـه شرح ذيل مي باشد

: الف – سيستم هاي گردشي كه در آن روغن از يك مخزن مركزي به تمام ياتاقانهـا ، دنـده هـا و اجزاء ديگر كه به روانكاري نياز دارند انتقال يافته و تمام روغن مجددا به مخزن برگشته و پس از فيلتراسيون و خنك شدن مورد استفاده قرار مي گيرد

. ب – روغن كاري بوسيله حمام روغن كه داراي ظرف روغن با سطح ثابت روغـن بـوده و محـل روغنكـاري در آن غوطـه ور مـي گـردد. از ايـن سيـستم بـراي روانكـاري ياتاقانهـاي كـف گـرد هيدروديناميك با محور عمودي استفاده مي گردد

. ج- روغنكاري توسط رينگ ، زنجير و طوقه : در ايـن روش روغـن بوسـيله يـك رينـگ از مخـزن روغن ودر اثر چرخيدن محور برداشته شده ، مقـداري از روغـن ازروي رينـگ در نقطـه اي كـه رينگ با محور يات اقان در تماس است برداشته شده و بوسيله شيارهاي مناسب روي ياتاقان پخش مي شود . پس از آنكه روغن روي ياتاقان جريان يافت براي استفاده مجدد بـه مخـزن اصـلي بـاز مي گردد . مورد استفاده اين روش ياتاقانهاي با سرعت متوسط مي باشد

همچنین بخوانید: خرید روغن هیدرولیک

قیمت روغن هیدرولیک

سيستم های مركزی روانكاری ، انواع ، مزايا و معايب آن

استفاده از اين سيستم ها براي تامين روغن يا گريس جهت قطعاتي كه نياز به روانكاري دارند به مقدار زياد رو به افزايش است . سيستم هاي روانكاري مركزي ، امروز در وسايل صنعتي ثابت و متحرك در فرآيندهاو قطعات خط توليد و همچنين در ماشين ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستم ها داراي مزايائي به شرح ذيل مي باشند

: ١ -كاركرد مطمئن ماشين را بهبود مي بخشد.

٢ -هزينه نيروي انساني كمتري دارد

. ٣ -زمان توقف ماشين آلات را جهت روغن كاري كاهش مي دهد

. ٤ -حداكثر استفاده مؤثر و مفيد از روغن را ايجاد مي نمايد

. ٥ -به خاطر استفاده مؤثر از روغن ، هزينه خريد روغن را كم مي كند

. ٦ -روغن كاري كلي ماشين آلات را بهبود مي بخشد

. ٧ -با كنترل كردن مصرف روغن ، ضايعات روغن را كاهش مي دهد.

٨ -به خاطر كمتر كردن ريزش روغن ، باعث تميز ترشدن ماشين آلات ومحوطه كارخانجات وكارگاهها مي گردد. طراحي اين سيستم ها بايستي كاملا دقيق و اصولي باشد . همچنين بايد در نظر داشت كه اين سيستم خود يك ماشين با قطعات مختلف است وبايد بطور متناوب مورد بازرسي قرار گرفته و مانند ماشين آلات ديگر برنامه تعمير و نگهداري داشته باشد.

همچنین بخوانید: کاربرد روغن صنعتی

قیمت روغن هیدرولیک

اجزاء اصلی سيستم مركزی روان كاری :

اين سيستم شامل يك مخزن ذخيره روغن و گريس ، يك پمپ براي ايجاد جريان ، يك شير كنترل جهت هدايت روغن ، يك يا چند شير اندازه گيري جهت انداره گيري روغن هدايتي و يك شير اطمينان جهت بازگرداندن روغن اضافي به مخزن ذخيره مي باشد

. اين سيستمها به دو صورت مستقيم و غير مستقيم طراحي مي گردد.

در سيستم مستقيم ، پمپ روغن را فشرده و پس از اندازه گيري به نقاط مورد نظر ارسال مي نمايد . در سيستم غير مستقيم با استفاده از پمپ ، روغن با فشار به شيرهاي مختلف مجهز به وسائل اندازه گيري فرستاده شده و توسط اين شيرها ، روغن به محل موردنظر منتقل مي گردد.

انواع سيستمهای غير مستقيم :

١ -سيستم موازي : در اين سيستم يك جريان اصلي روغن ( Header ( وجود دارد و انشعابات مختلف با شيرهاي اندازه گيري از آن گرفته شده است. اين سيستم مي تواند بصورت چند خطه موازي نيز باشد

. ٢ -سيستم سري : در اين سيستم شيرهاي اندازه گيري بطور پيوسته و سري مي باشد ووقتي روغن در خط اصلي ، تحت فشار عملكرد قرار گرفت شير اول عمل كرده و سپس روغن به شير بعدي هدايت مي گردد. در اين سيستم اگر يكي از شيرها خراب گردد جريان روغن در بقيه شيرها متوقف مي گردد.

سيستم هاي مركزي روغن كاري كه توسط هوا فعال مي شوند :

اين سيستم ها كه جايگزيني براي سيستم هاي مركزي مي باشند ، به دو دسته مه روغن و هوا- روغن تقسيم مي گردند که در بخش دوم مقاله مطالعه کنید

استفاده از منابع: 1.روغن ها و اصول روانکاری-2.راهنمای روغنکاری و انتخاب روغنها

شرکت پترو اکسیر آسیا تولید کننده انواع روغن های صنعتی ، روغن های هیدرولیک  و مواد شیمیایی صنعتی همیشه سعی کرده کیفیت را به عنوان اولین و مهمترین گزینه برای تولیدات خود در نظر بگیرد.شما می توانید برای اطلاع از انواع روغن هیدرولیک و روغن صنعتی با کارشناسان ما از طریق صفحه تماس با ما در ارتباط باشید تا مناسب ترین و مرغوبترین انواع روغن صنعتی را دریافت نمایید.

 

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *